Fotonics

The network of the future

Photonics: the scientific and technical discipline that involves the interaction between light (photons) and electrons (electronics) die zich bezig houdt met de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (electronica). Een relatief nieuwe ontwikkeling in het zenden en ontvangen van data en de verwerking daarvan A relatively new development in sending and receiving data and the processing of it. This will have a large impact on the glassfiber-networks of the future.

Een van onze klanten die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van high-tech fotonica hardware is het gelukt om een chip te ontwikkelen ter grootte van een rijstkorrel waarop meerdere optische functies gecombineerd worden: lasers, switches en multiplexers. Een enorme prestatie die Global Electronics weet te vertalen naar de bijbehorende zeer geavanceerde hardware. Ons hoogwaardige machinepark is klaar voor de toekomst én klaar om de hardware van de toekomst nu al te assembleren!

One of our customers that is specialized in the development of high-tech photonics has developed a chip as large as a grain of rice on which multiple functions are combined: lasers, switches and multiplexers. A phenomenal achievement that Global Electronics is able to translate to a very advance piece of hardware. Our advanced machinery is ready for the future ánd capable of already assembling the hardware of the future!